ทำลายสินค้าทั่วไป

ขอบคุณ กสทช ให้โฮกาสทำลาย บด ทุบ ตุด กล่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถ นำกลับมาใช้ใหม่ได้.

บริการ

Visitors: 3,772